Τεχνικές

Θερμοθεραπεία – Μοξοθεραπεία

Η Θερμοθεραπεία με Μόξα (Μοξοθεραπεία) είναι μια τεχνική που συνδέεται στενά και συχνά ασκείται παράλληλα με τον βελονισμό. Είναι η τοπική και εστιασμένη εφαρμογή θερμότητας