Blog

Ενδομητρίωση

Ο βελονισμός που πραγματοποιείται την ημέρα της εμβρυομεταφοράς  (Embryo Transfer / ET) δείχνει ευεργετική επίδραση στο  ποσοστό γεννήσεων ζώντων εμβρύων  και είναι χρήσιμος επίσης  στο  Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) καθώς και στην ανδρική ιδιοπαθή υπογονιμότητα.

Συστηματική ανασκόπηση κατέδειξε, πως το ποσοστό κλινικών κυήσεων  (Clinical Pregnancy Rate / CPR)  από  τις ομάδες, που υποβλήθηκαν σε βελονισμό ήταν σημαντικά μεγαλύτερο  του αντιστοίχου από όλες τις ομάδες ελέγχου, ενώ τα αποτελέσματα στο  ποσοστό γεννήσεων ζώντων νεογνών  (Live Birth Rate / LBR) ,  έτειναν να είναι σημαντικά όταν ο βελονισμός εκτελέστηκε γύρω από τη στιγμή της αναρρόφησης των ωαρίων ή της ελεγχόμενης υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

Με βάση μια ανάλυση 30  μελετών, ο βελονισμός βελτιώνει το ποσοστό κλινικών κυήσεων  (CPR) μεταξύ των γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.  Βέλτιστα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να αναμένονται με χρήση βελονισμού σε εξωσωματική γονιμοποίηση κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης υπερδιέγερσης των ωοθηκών (COH).

Στοιχεία επιπρόσθετων μεταναλύσεων δείχνουν ότι ο βελονισμός που πραγματοποιείται κατά την εμβρυομεταφορά,  βελτιώνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης και γέννησης ζωντανών εμβρύων μεταξύ των γυναικών που υποβάλλονται σε γονιμοποίηση in vitro (εξωσωματική).

Για τη θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας, ο βελονισμός αναφέρεται ότι είναι εξίσου αποτελεσματικός με την TMC (Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική)  και πιο αποτελεσματικός από τη  δυτική ιατρική προσέγγιση  και η αποτελεσματικότητά του ενισχύεται όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό είτε με  την TCM είτε με τη δυτική ιατρική προσέγγιση. Ο βελονισμός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος.

Η βοτανοθεραπεία τώρα, επίσης επιδρά θετικά.

Ο συνδυασμός βελονισμού και βοτανοθεραπείας,  θα μπορούσε προφανώς να ανακουφίσει τα δυσμενή συναισθήματα του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Εξωσωματική Γονιμοποίηση, καθώς βελτιώνουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα της θεραπείας, μέσω της μείωσης της διέγερσης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, την αύξηση της ποιότητας των ωαρίων και την βελτίωση της δεκτικότητας του ενδομητρίου.

Ορμονικές ανωμαλίες και ποιότητα ωοθυλακίων

Είναι διάφορες οι ορμονικές ανωμαλίες, οι οποίες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην παρουσία υπογονιμότητος σε ένα ζευγάρι, με προεξάρχουσα στη γυναίκα το Σύνδρομο Πολυκύστικών Ωοθηκών  (PCOS)  και τη σχετιζόμενη με αυτό ανωοθυλακιορρηξία και / ή την κακή ποιότητα των ωοθυλακίων.

Σε μία σειρά επιστημονικών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, ανασκοπήσεων και άρθρων παρουσιάζεται η θετική και ευεργετική επίδραση του βελονισμού στη βελτίωση της λειτουργίας και έκφρασης των ωοθηκών.

Έχουν περιγραφεί διάφοροι μηχανισμοί για τις επιδράσεις του βελονισμού στη γονιμότητα. Μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, οι οποίοι επιδρούν ρυθμιστικά στην  έκκριση  της ορμόνης που απελευθερώνει γοναδοτροπίνες (GnRH), δηλαδή τις ορμόνες που είναι βασικά υπεύθυνες για την αναπαραγωγή και την μηνιαία κυκλική έκφραση των γυναικείων λειτουργιών .

Η παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως τα ενδογενή οπιοειδή μπορεί επίσης να αναστείλει  την εκδήλωση βιολογικού στρες, επιδρώντας στο  κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ο βελονισμός  επίσης,  διεγείρει τη ροή του αίματος στη μήτρα αναστέλλοντας τη δραστηριότητα του συμπαθητικού  κεντρικού νευρικού συστήματος στη μήτρα, ενώ σε πρώιμο στάδιο της φάσης εξέλιξης των  ωαρίων μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στην ποιότητα του εμβρύου.

Σε ασθενείς με μείωση των εφεδρειών των ωοθηκών  “diminished ovarian reserve “ (DOR), που υπεβλήθησαν σε βελονισμό σε τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου τους  (menstrual cycle-based acupuncture therapy), τα επίπεδα της οιστραδιόλης (Ε2), ο αριθμός των ληφθέντων ωαρίων, ο αριθμός γονιμοποίησης και ο αριθμός εμβρύων υψηλής ποιότητας ήταν όλα σημαντικά αυξημένα.

Επίσης,  βελτιώθηκε το ποσοστό εμφύτευσης, μετά I.V.F., το κλινικό ποσοστό εγκυμοσύνης όσο και το ποσοστό ακύρωσης κύκλου.

Συμπληρωματικά, ο βελονισμός σε συνδυασμό και με  φαρμακευτική αγωγή δυτικής προσέγγισης βελτιώνει το επίπεδο των ενδοκρινών ορμονών και τις λειτουργικές εφεδρείες των ωοθηκών στις γυναίκες με  DOR,  που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ωφελώντας το ωοθηκικό περιβάλλον προς εγκυμοσύνη.

Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μια ευεργετική ρύθμιση της κορτιζόλης και της προλακτίνης μέσω του βελονισμού, κατά τη φάση  θεραπείας  εξωσωματικής γονιμοποίησης με τάση προς μια πιο φυσιολογική δυναμική του γόνιμου κύκλου.

Ο βελονισμός σε συνδυασμό με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική  (TCM)  στη θεραπεία  τεχνητού κύκλου, μπορεί να βελτιώσει τα ενδοκρινικά ορμονικά  επίπεδα  και την αντίσταση στην ινσουλίνη , που συνοδεύει το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS).

Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκυμοσύνης βελτιώνεται.

Από την άποψη της μοριακής βιολογίας, μπορεί να υπάρχει ένα μονοπάτι μέσω της μεταβολής της έκφρασης του  miR-29 (γονίδιο σχετιζόμενο με το Σακχαρώδη Διαβήτη  στην κύηση).

Ειδικότερα, σε ασθενείς με υπογονιμότητα  λόγω PCOS,  που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για επαγωγή ωορρηξίας με λετροζόλη, η συνδυασμένη θεραπεία με βελονισμό, βελτιώνει σημαντικά τον εμμηνορροϊκό κύκλο, μειώνει το σωματικό βάρος και βελτιώνει τα επίπεδα LH, LH / FSH, T και AMH, (ορμονών σχετιζόμενων με την ωοθηκική λειτουργεία και τις εφεδρείες, καθώς και  την ωοθυλακιορρηξία), αυξάνοντας τα ποσοστά ωορρηξίας και εγκυμοσύνης. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι καλύτερα από την απλή εφαρμογή λετροζόλης ή τη συνδυασμένη θεραπεία λετροζόλης και κινεζικής φυτικής ιατρικής.

Η συνδυασμένη παρέμβαση βελονισμού και κλομιφαίνης (ουσία επαγωγική της ωοθυλακιορρηξίας και της πάχυνσης του ενδομητρίου), επιτυγχάνει σαφή αυξητικά αποτελέσματα της ωορρηξίας και της προαγωγής της εγκυμοσύνης στο PCOS.

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της συνδυασμένης παρέμβασης είναι αξιοσημείωτα καλύτερα από αυτά της απλής εφαρμογής της κλομιφαίνης.

Ενισχύοντας τον πιο πάνω συνδυασμό με βοτανοθεραπεία  και  μοξοθεραπεία (εφαρμογή θερμότητας) , έχουμε συμπληρωματικά βελτίωση των ποσοστών εγκυμοσύνης, με ταυτόχρονη μείωση  των ποσοστών πρώιμης έκτρωσης, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την μορφολογία και τον ρόλο της τραχηλικής βλέννας, το πάχος του ενδομητρίου και τη μορφολογία αυτού.

NEWSLETTER

ΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ ΤΟ EMAIL ΣΑΣ